Datacadabra

Datacadabra gaat bermmaaien innoveren!

Datacadabra gaat bermmaaien innoveren! Door middel van computer vision wordt de biodiversiteit gedetecteerd en behouden. Deze week is bekend geworden dat we samen met Jelle Bijlsma BV de winnaar zijn van de uitvraag van Provincie Overijssel voor het verduurzamen van bermbeheer!? Daarbij wordt gestreefd naar een goede, gezonde insectenpopulatie in de bermen en moet het bermmaaisel hoogwaardig worden verwerkt. Het doel van Datacadabra is om een modulair product te ontwikkelen met een heldere visie voor de toekomst.

Slim maaien

De MowHawk is een slim modulair camerasysteem dat op de maaibalk van een maaizuigcombinatie (of elke gewenste machine) wordt geïnstalleerd en die tot doel heeft om natuur inclusief bermbeheer te faciliteren. Enerzijds wordt er realtime informatie doorgegeven aan de chauffeur van de maaizuigcombinatie omtrent precieze locatie en eventuele aanwezigheid van invasieve exoten, zodat de chauffeur daar conform beleid naar kan handelen. Anderzijds dient de MowHawk als datacollectie systeem waarmee zwerfvuil, vegetatie, insectenpopulatie en mogelijk andere zaken in beeld worden gebracht, geanalyseerd en gearchiveerd in een datawarehouse.

Realtime maatwerk in maaibeheer

Op het beeldscherm in de cabine van de tractor ziet de chauffeur realtime de aanwijzingen voor het maaien op de online kaart. Er wordt aangegeven waar precies moet worden gemaaid en wat er al is gemaaid.

 

De kwaliteit van het maaisel wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid zwerfvuil, het gewicht en de invasieve exoten. Deze kwaliteit is direct inzichtelijk voor zowel de chauffeur van de tractor als ook de beherende partij, die de voortgang kan volgen via het online dashboard van de ‘Cloud’-module. Op basis van deze inzichten kan worden bepaald wat de volgende stap is voor verwerking van het maaisel.

Informatie, inzicht en beleid

Daarnaast brengt de MowHawk als het ware de berm-naar-het-bureau. De beelden worden opgeslagen voor toekomstige analyses en het trainen van nieuwe modellen. Met terugwerkende kracht kunnen nieuwe algoritmen ook worden toegepast op oude maaibeurten. Zo worden nieuwe inzichten verkregen over de in het verleden gemaaide bermen. Verbeterd inzicht door verbeterde informatie legt de grondslag voor beleid dat leidt tot natuurinclusief bermbeheer.

Directe opbrengsten

Door detectie van vuil, invasieve exoten en het gewicht van de massa zijn er minder handelingen nodig om het biomassa te composteren, waardoor de verwerkingsprijzen kunnen worden onderhandeld naar een lagere prijs. Bovendien zorgt de eliminering van vuil en invasieve exoten ervoor dat het bermmaaisel geschikt wordt voor andere, hoogwaardiger verwerkingsmethoden. Daarnaast zorgt het systeem voor een forse besparing van schouwkosten, omdat er minder visuele inspecties te hoeven plaatsvinden vanwege het volgen van maaibewegingen in de software.

Indirecte opbrengsten

Door slim bermbeheer worden indirecte opbrengsten verkregen door meer inzicht en door meer biodiversiteit. Met behulp van de beoogde technologie wordt er uitgebreid inzicht gegeven in de berm gegevens. Hierdoor kan er proactief worden ingespeeld op veranderingen in de bermen.

 

Daarnaast wordt er informatie verkregen ten behoeve van de bestrijding van invasieve exoten, wat toekomstige kosten bij schade voorkomt. Ook wordt de opbrengst indirect verkregen door een vergrote biodiversiteit, omdat er door de real-time informatievoorziening natuurvriendelijk kan worden gemaaid. Hierdoor worden er bloemzaadjes en insecten eitjes gespaard en ontstaan en er vluchtmogelijkheden voor insecten. Zo worden externe kosten van verarmde biodiversiteit voorkomen.