Datacadabra

De week van de Circulaire Economie

Het is de week van de Circulair Economie: dit heeft als doel laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Daarom nemen we je graag mee in de rol van kunstmatige intelligentie op weg naar een circulaire economie.

Waarom is kunstmatige intelligentie belangrijk voor een circulaire economie?

Het economische model waarin we leven en ondernemen heeft ons prachtige dingen opgeleverd en veel welvaart gebracht. Echter wordt steeds meer duidelijk dat dit een keerzijde heeft. Door alle grondstoffen die worden gebruikt, wordt de aarde steeds meer uitgeput en verslechtert het milieu. Dit behoeft verandering van een lineaire economie naar een circulaire economie, waarin alle grondstoffen worden hergebruikt en uitstoot wordt tegengegaan.

Nieuwe manier van ondernemen

In een circulaire economie wordt de economische groei ontkoppeld van het gebruik van grondstoffen die steeds meer worden uitgeput. Dit kan door een manier van ondernemen te ontwikkelen, waarin afval en uitstoot niet meer bestaan. Producten en materialen zullen we blijvend gebruiken in een natuurlijk kringloopsysteem. De voordelen van een dergelijk systeem zijn enorm. Onderzoek heeft uitgewezen dat een circulaire economie in Europa een voordeel kan opleveren van 1,8 biljoen euro in 2030. Tegelijkertijd wordt een oplossing gevonden voor het grondstoffentekort, worden nieuwe banen gecreëerd, wordt innovatie aangewakkerd en worden milieuvoordelen ervaren.

Ondersteund door technologieën

De uitdagingen en de negatieve impact van het huidige economisch model zijn groot en maakt groei afhankelijk van de wereldeconomie. We hebben nieuwe benaderingen en oplossingen nodig, zodat we een versnelde transitie kunnen maken naar een geschikter model. Daarvoor zijn technologieën nodig. Technologieën die nieuwe methoden kunnen ontdekken. Inclusief sneller en meer flexibeler leerprocessen met iteratieve ontwerp-, prototype- en feedbackcycli.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige Intelligentie (AI) kan een belangrijke rol spelen in het vormen en uitrollen van nieuwe modellen van ondernemen. AI is eigenlijk een verzameling van verschillende technologieën, dat ook wel het ‘Vierde Industriële Revolutie-tijdperk wordt genoemd. AI bootst als het ware het menselijk brein van redeneren en leren na, door middel van systemen en modellen. Het vult de mens aan en helpt om je capaciteiten te verbeteren. Het helpt je om sneller te leren van feedback, effectiever met complexiteit om te gaan en om een beter gevoel te krijgen bij grote hoeveelheden data.
AI kan op verschillende manieren bijdragen aan de innovatie van industrieën om tot een meer circulaire economie te komen:

1) Het ontwerpen van circulaire producten, componenten en materialen:
Iteratieve machine-learning technologieën kunnen bijdragen aan versnelling van het ontwerpproces door middel van snelle prototyping en testen. Zo kan AI de ontwikkeling van nieuwe producten, componenten en materialen die geschikt zijn voor circulair gebruik verbeteren en versnellen.

2) Ontwikkelen van circulaire business modellen:
AI kan bijdragen aan de versterking van het concurrentievoordeel van circulaire business modellen, zoals product-as-a-service (PAAS) en leasing. Door het combineren van real time en historische data van producten en gebruikers, kan AI helpen om de productie circulatie en het gebruik van assets te vergroten. Bijvoorbeeld door prijs- en vraagvoorspellingen, voorspellend onderhoud en slim voorraadmanagement.

3) Circulaire infrastructuur optimaliseren:
AI kan helpen bij het bouwen en verbeteren van de omgekeerde logistieke infrastructuur die nodig is om de kringloop van producten en materialen te sluiten, door bijvoorbeeld de processen te verbeteren voor sorteren en demontage van producten, opnieuw fabriceren van componenten of de recycling van materialen.

Datacadabra

Een groeiend aantal initiatieven is aan het ontdekken hoe AI helpt om nieuwe kansen te creëren in ’s werelds belangrijkste uitdagingen. Zo draagt ook Datacadabra bij met onder andere de ontwikkeling van de MowHawk. De MowHawk is een slim camerasysteem op de maaibalk van een bermmaaier die natuur-inclusief maaibeheer faciliteert. Een belangrijk onderdeel hiervan is de circulaire verwerking van het maaisel. Momenteel wordt het grootste deel van het bermmaaisel gecomposteerd, wat tijdrovend en duur is. De wens is om het hoogwaardiger te verwerken tot grondstoffen voor bijvoorbeeld bodemverbeteraars, groen gas, veevoer of als plaatmateriaal. Om dit mogelijk te maken zet de MowHawk een belangrijke stap door voor de maaibalk te detecteren of het maaisel zwerfvuil of invasieve exoten bevat. Indien dit niet het geval is, is de vracht geschikt voor hoogwaardiger verwerking.

AI voor jouw circulaire bedrijfsvoering

Ben je benieuwd wat AI in jouw bedrijfsvoering kan betekenen om meer circulair te werken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennissessie over het ontdekken van potentiële waarde in jouw bedrijf.

Bron: Artificial Intelligence and the Circular Economy – McKinsey & company – 23 January 2019.