Datacadabra

Eikenprocessierups voorkomen met Computer Vision

Steeds heftiger worden we geteisterd door de oprukkende eikenprocessierups. Waar menigeen jeuk krijgt bij de gedachte aan de rups, begint het bij Datacadabra te kriebelen als hier oplossingen voor mogen worden ontwikkeld. Maar wat heeft Kunstmatige Intelligentie nou te maken met deze rupsen?

Eikenprocessierups

De opkomst van de Eikenprocessierups is in een steeds grotere mate merkbaar in de omgeving. Op de vele eikenbomen die Nederland rijk is, bevinden zich steeds meer rupsen. De brandharen van de dieren veroorzaken hevige jeuk en bulten, wat kan leiden tot vervelende klachten. Vandaar dat vele eiken worden gemerkt met waarschuwingslinten en vervolgens worden behandeld door verdelgingsspecialisten. Dit is de vervolgaanpak van het probleem, maar beter is het te voorkomen.

Biodiversiteit

De overbevolking van de eikenprocessierups is te voorkomen door meer biodiversiteit. Dat betekent meer verschillende soorten bomen, struiken en bloemen, dieren en insecten. Bermbeheer is hiervoor een grote kans. Door traditioneel beheer zien bermen eruit als een strak gazon met weinig kruiden. Hierin is een vernieuwde aanpak nodig om kruiden en bloemen te laten groeien. Dit trekt talloze dieren en insecten aan, waaronder de belangrijke roofinsecten die bloemen en kruiden nodig hebben voor nectar of stuifmeel. Zij vormen vijanden voor de processierupsen en zorgen voor verdringing van de soort.

Mowhawk voor Slim bermbeheer

Datacadabra is in samenwerking met Jelle Bijlsma BV en Provincie Overijssel bezig met het ontwikkelen van een middel om het bermbeheer te innoveren en slim om te gaan met biodiversiteit: De Mowhawk. Dit is een slim modulair systeem dat op de maaibalk van een maaizuigcombinatie wordt geïnstalleerd en als doel heeft om natuurinclusief bermbeheer te faciliteren. Hiermee wordt realtime maatwerk geleverd, doordat er aanwijzingen worden geven aan de chauffeur voor optimaal behoud van de insectenpopulatie. Zo kan er in speciale patronen worden gemaaid, waarmee de insectenpopulatie zo zorgvuldig mogelijk in stand wordt gehouden. Daarnaast geeft het systeem realtime informatie over de aanwezige vegetatie en insectenpopulatie in de berm. Dus kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat de biodiversiteit zich rijker kan ontwikkelen.

Kunstmatige intelligentie en insecten

Door een rijkere biodiversiteit verbetert de leefomgeving van roofinsecten en andere vijanden van de eikenprocessierups. Daarom is innovatie in bermbeheer van essentieel belang. Door de vijanden de ruimte te geven, wordt het de eikenprocessierups moeilijk gemaakt. Zo gaan insecten ook genieten van kunstmatige intelligentie.