Datacadabra

Invasieve Exoten

In het blogartikel van deze week geven we wat meer uitleg over de invasieve exoten die gedetecteerd kunnen worden door de MowHawk. Wat zijn invasieve exoten, hoe ontstaan ze en wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit? Ook leggen we uit wat de bijdrage van de MowHawk is omtrent invasieve exoten en biodiversiteit.

Invasieve Exoot

Onze oplossing de MowHawk is een slim camerasysteem op een bermmaaimachine om het maaisel te analyseren op onder andere invasieve exoten. Invasieve exoten zijn planten die van origine niet voorkomen in hun huidige leefgebied. Ze zijn door de mens (onbewust) meegenomen naar een nieuwe leefomgeving. Ze zijn bijvoorbeeld meegekomen met transport van goederen, door toeristen of door ontdekkingsreizigers in een vorige eeuw omdat men de plant als bijzonder achtte. Het meenemen van een exoot als toerist bijvoorbeeld is niet erg ingewikkeld, vaak zijn de zaadjes vast komen te zitten aan een schoenzool of een product uit het land van oorsprong. Zodra dat zaadje dan hier in Nederland terecht komt op een groene ondergrond zal het zich vestigen. Omdat deze soorten van nature niet voorkomen hier, is er ook geen natuurlijk bescherming aanwezig in de vorm van vijanden. Ook is een exoot in staat zich aan te passen aan de de nieuwe omgeving, de reden waarom het invasief genoemd wordt. Door zich aan te passen kan de invasieve exoot zich gronden op nieuw terrein en dus ook verspreiden.

Overlast door Exoten

De laatste jaren hebben de invasieve exoten zich in Nederland steeds meer verspreid en, mede door de klimaatverandering, zijn ze sterker geworden. Dit maakt het heel lastig om ze te bestrijden, neem bijvoorbeeld de Reuzenberenklauw. Deze exoot vindt zijn oorsprong in de Kaukasus en is zo’n 200 jaar geleden meegenomen naar Nederland als plant voor in tuinen en orangerieën. De Reuzenberenklauw kan tot wel vier meter hoog worden en neemt daardoor licht weg van anderen planten.  Mede hierdoor en omdat het ernstige huidirritatie veroorzaakt wanneer men er mee in contact komt, veroorzaakt deze plant aardig wat overlast. Daarnaast kunnen de zaadjes van de Reuzenberenklauw een aantal jaren later nog steeds ontkiemen, waardoor het eenvoudig weghalen van de plant niet genoeg is. Wanneer men de plant gaat bestrijden moeten er dus beschermende pakken aangetrokken worden en moeten de wortels goed verwijdert worden.

Lijst van Invasieve Exoten

Sinds 2016 bestaat er ook een lijst met invasieve exoten waarbij er een Europees verbod ligt op bezit, koop en verkoop, transport en het bevorderen van invasieve exoten. Deze lijst is opgesteld om te voorkomen dat deze planten zich verder verspreiden binnen de Europese Unie en zo de natuur, biodiversiteit en ecosystemen aantasten. Ook zijn enkele schadelijk voor de menselijke gezondheid, waarbij zij allergische reacties en huidirritaties kunnen veroorzaken. Er wordt verwacht dat de komende jaren steeds meer exoten aan deze lijst worden toegevoegd.

De rol van MowHawk

De rol van de MowHawk met betrekking tot invasieve exoten komt onder andere voort uit het feit dat de MowHawk natuurlijk bermgras maait en daar onder andere invasieve exoten in aanwezig zijn. Dit beïnvloedt het bermmaaisel dat overblijft als restproduct, want door de invasieve exoten is het niet meer herbruikbaar en dus niet circulair. Door de detectie van invasieve exoten kan de samenstelling van het bermmaaisel worden geclassificeerd, hoogwaardiger worden verwerkt en circulair worden gebruikt. Ook is hierdoor eliminatie mogelijk, omdat ze in een aparte maaigang kunnen worden verwerkt. Als laatste kunnen de detectiegegevens gebruikt worden om effectieve maatregelen in te voeren om de invasieve exoten te verminderen, om zo de biodiversiteit en de natuur te herstellen.