Partnership met NL Greenlabel

Datacadabra heeft zich aangesloten als Business Partner bij NL Greenlabel!

Introductie NL Greenlabel

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beschikt over instrumenten om de waarde van een gebied of product voor mens en natuur op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken. Diverse duurzaamheidspaspoorten bieden in één oogopslag inzicht in de score van (1) planten, (2) producten en materialen, (3) terreinen, (4) tuinen en (5) gebieden. Bij de ontwikkeling van de buitenruimte worden vaak ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid gesteld. Dankzij advies en labeling help NL Greenlabel om deze doelen gedurende het proces te realiseren en te borgen. Zo komen ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid uit de sfeer van vrijblijvendheid en lukt het om een aantoonbaar gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.

 

NL Greenlabel is in 2011 opgericht door groenvisionair en tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing en tv-presentator Lodewijk Hoekstra. Dankzij de Wetenschappelijke Raad van Advies en een uitgebreid partnernetwerk worden de inzichten voortdurend beproefd en verbeterd.

 

Website NL Greenlabel

Partnership Datacadabra en NL Greenlabel

NL Greenlabel streeft naar een duurzame leefomgeving met aandacht voor biodiversiteit en klimaat, iets wat perfect past bij de kernwaarden en doelen van Datacadabra. We zijn ontzettend trots aangesloten te zijn bij dit groene initiatief en dat Datacadabra zichzelf 

Business Partner mag noemen. Hopelijk kunnen we veel voor elkaar betekenen en samenwerken aan een duurzamere wereld!