Datacadabra

To be or to be blurred, that is the question

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit houdt in dat overheden, maar ook het bedrijfsleven en verenigingen rekening moeten houden met de toegenomen privacyrechten van individuele burgers. Zo mag je niet zonder uitdrukkelijke toestemming foto- of filmmateriaal van iemand openbaar maken waarop betreffende persoon duidelijk herkenbaar in beeld komt.

Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten. Ook bij Datacadabra hebben we hiermee te maken. Neem de MowHawk bijvoorbeeld, ons slimme camerasysteem voor de bermmaaier. Of de drones die de rivieren van het Waterschap Aa en Maas inspecteren op grote waternavel. En dan rijden door heel Nederland ook nog eens de mobile mapping auto’s van BeeXact rond. Alles bij elkaar goed voor kilometers beeldmateriaal waarop af en toe ook weleens een bekend (of minder bekend) gezicht of nummerbord voorkomt. Privacygevoelig materiaal dus, waarmee je erg voorzichtig moet omgaan.

 

Privacy- gevoelige beelden

Overal in het buitengebied waar onze AI-oplossingen actief zijn, lopen we ook het risico beelden te registreren van (gezichten van) mensen of privacygevoelige objecten. Je moet dan in een vroegtijdig stadium zien te voorkomen dat je dergelijke beelden opvangt, dan wel de beelden onherkenbaar maken. Wanneer je met een vaste camera vanaf een bepaalde hoogte beelden schiet, kun je deze naderhand nog wegknippen. Rijd je echter met de MowHawk -laag bij de grond- in het veld, dan heb je die mogelijkheid niet. Je loopt dan het risico dat je gezichten detecteert. Die wil je in een zo vroeg mogelijk stadium verwijderen. Bijvoorbeeld door ze te blurren. Indien er wordt gedetecteerd en er gezichten aanwezig zijn op beeld, dan worden deze niet opgeslagen. Het nadeel van het blurren van gezichten is echter dat je toch weet dat ze op beeld aanwezig zijn. 

 

AVG-proof model

Datacadabra heeft een model ontwikkeld dat de aanwezigheid van gezichten detecteert voordat de afbeeldingen opgeslagen worden. Hiermee zijn we dus volledig AVG-proof. Een voorbeeld van zo’n model is het project ‘De Slimme Vecht’. Voor Waterschap Vechtstromen hebben we een flitspaal ontwikkeld die snelheidsovertreders op het water kan detecteren. In dit specifieke geval hebben we ervoor gekozen om gezichten wel te ‘blurren’, maar het registratieteken niet. Want juist door het op camera vastleggen van registratietekens kunnen we overtreders achterhalen. Dus is er een legitiem belang om deze gegevens op de ‘gevoelige plaat’ vast te leggen.   

Wel gespot, niet opgeslagen

Overigens doen wij met alle al dan niet privacygevoelige informatie zelf niets. In het geval van ‘De Slimme Vecht’ wordt de data opgeslagen bij de handhaver. En mocht je tijdens een van je veldtochten oog in oog komen te staan met een met onze MowHawk uitgeruste bermmaaier, wees dan gerust. De MowHawk is er alleen voor het detecteren van invasieve exoten, kleurkeur en (zwerf)vuil. Maar kijk wel uit met wat je in de berm achterlaat 😉

Ben je ook geïnteresseerd in de toepassing van AI voor jouw bedrijf of product? Wij praten je graag bij over de onbegrensde mogelijkheden van AI. Neem contact op voor een adviesgesprek of een workshop op maat.