Datacadabra

Cases

computer vision
sensor technologie

Provincie Overijssel neemt als bestuur van de provincie beslissingen over onderwerpen waar het Rijk 'te groot' voor is en gemeenten 'te klein' voor zijn. De provincie voert landelijke en provinciale taken uit, maar beslist ook zelfstandig over bepaalde zaken.

De vraag

Provincie Overijssel wil een slimme ondersteuning bij natuurinclusief bermbeheer. Daaruit vloeit de wens voort om de biodiversiteit te bevorderen, invasieve exoten (schadelijke planten die van nature niet in Nederland groeien) te verminderen en te voorkomen dat zwerfvuil in het (berm)maaisel terecht komt.

 

Het traditionele bermbeheer werd gedaan door ecologen iedere vierkante meter berm te laten inspecteren en analyseren. Een tijdrovend en intensief proces dat wij met behulp van computer vision hebben geautomatiseerd.

Het proces

Datacadabra is aan de slag gegaan met het detecteren en classificeren van invasieve exoten, detectie van zwerfvuil en bijhouden van maaipatronen, met behulp van locatie tracking.

Data

Samen met Wim van Breda B.V. hebben we een slim camerasysteem (de ‘MowHawk’) ontwikkeld die op de arm van een maaimachine wordt geplaatst. De software en het prototype voor de camera is door Datacadabra ontworpen, Wim van Breda heeft de hardware (camera, onderstel en montage) en domeinexpertise geleverd. Het systeem gebruikt computer vision (AI) en locatie- en oriëntatie sensoren om data over de berm te verzamelen.

Diensten

Naast de software voor de MowHawk, heeft Datacadabra ook een algoritme voor de verwerking van de data van de verschillende sensoren geleverd.

Terugkoppeling

De resultaten en inzichten van de MowHawk worden weergegeven in GIS (Geografisch Informatie Systeem) kaartlagen.

Het resultaat

De data van de camera’s zijn voor ecologen direct online inzichtelijk. Zij hoeven de bermen dan ook niet meer fysiek te inspecteren en analyseren. Dit levert een enorme tijd- en geldbesparing op voor wat betreft het schouwen van de bermen. Bovendien worden gemeenten nu beter geïnformeerd over toekomstig bermbeheer. Is ergens veel zwerfafval gespot? Dan kunnen daar gericht mensen naartoe worden gestuurd. Verder wordt met toepassing van de MowHawk bespaard op stortkosten van bermmaaisel.

Laura van Vuurde (Provincie Overijssel)

‘Datacadabra geeft ons het gevoel goed inzicht te hebben in de praktische vragen die wij hadden. Ze kwam met simpele, doeltreffende en kosteneffectieve oplossingen. De uitvoering vindt plaats in aantoonbare stappen op zowel technisch gebied als het vermarkten ervan. De oplossing helpt ons om belangrijke inzichten te genereren op basis van data en hiermee onze natuurinclusieve en circulaire wensen voor het beheer van onze bermen een stap dichterbij te brengen.’