Cases

computer vision
sensor technologie

Provincie Overijssel is een middenbestuur in Nederland. Het provinciebestuur neemt beslissingen over zaken waar het Rijk 'te groot' voor is en waar de gemeente 'te klein' voor is. De provincie voert landelijke en provinciale taken uit, maar beslist ook zelfstandig over bepaalde zaken.

De vraag

Provincie Overijssel wilde slimme ondersteuning voor natuurinclusief bermbeheer. Dit om de biodiversiteit te bevorderen, invasieve exoten (schadelijke planten die origineel niet in Nederland groeien) te verminderen en zwerfvuil uit maaisel te houden.

 

Dit bermbeheer werd gedaan door ecologen naar de bermen te sturen, waarna ze deze helemaal moesten aflopen om ze te analyseren. Een lang en intensief proces dat zeker geautomatiseerd kon worden.

Het proces

Datacadabra is gaan werken aan de detectie en classificatie van invasieve exoten, detectie van zwerfvuil en bijhouden van maaipatronen, met behulp van ‘locatie tracking’.

Data

Datacadabra heeft samen met Wim van Breda een slim camerasysteem (de ‘MowHawk’) ontworpen voor op de arm van een maaimachine. De software en het prototype voor de camera is door Datacadabra ontworpen, Wim van Breda heeft de hardware (camera, onderstel en montage) en domeinexpertise geleverd. Het systeem gebruikt computer vision (AI) en locatie- en oriëntatie sensoren om data over de berm te verzamelen.

Diensten

Naast de software voor de MowHawk, heeft Datacadabra ook een algoritme voor de verwerking van de data van de verschillende sensoren geleverd.

Terugkoppeling

De resultaten en inzichten van de MowHawk worden weergegeven in GIS (Geografisch Informatie Systeem) kaart-lagen.

Het resultaat

De data van de camera’s komt direct bij ecologen op kantoor terecht, die hierdoor niet meer zelf naar de bermen hoefden te gaan kijken. Dit is een enorme tijd- en geldbesparing op het schouwen van de bermen. De gemeenten zijn hierna beter geïnformeerd over toekomstig bermbeheer. Is ergens veel zwerfafval gespot? Dan kunnen daar gericht mensen heen gestuurd worden. Daarnaast worden stortkosten van bermmaaisel bespaard.

Laura van Vuurde (Provincie Overijssel)

‘Datacadabra geeft ons het gevoel goed inzicht te hebben in de praktische vragen die wij hadden. Ze kwam met simpele, doeltreffende en kosteneffectieve oplossingen. De uitvoering vindt plaats in aantoonbare stappen op zowel technisch gebied als het vermarkten ervan. De oplossing helpt ons om belangrijke inzichten te genereren op basis van data en hiermee onze natuurinclusieve en circulaire wensen voor het beheer van onze bermen een stap dichterbij te brengen.’