Datacadabra

Cases

data identificatie
machine learning

Rugpoli is een erkend zelfstandig behandelcentrum met vestigingen in Delden, Velp, Tilburg, Hoofddorp, Den Haag en Amsterdam. Het behandelcentrum is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, met name van de wervelkolom.

De vraag

Het vaststellen van de diagnose hernia is erg bewerkelijk en arbeidsintensief. Momenteel moeten radiologen elk onderzoek van iedere patiënt met het blote oog analyseren om afwijkingen te vinden en een diagnose te kunnen stellen. De vraag was dan ook of het met behulp van AI mogelijk is om afwijkingen aan de ruggengraat automatisch te detecteren en daarmee een verdeling te maken tussen potentieel gezonde patiënten en patiënten met een rugafwijking die duidt op een hernia.

Het proces

Om de focus van radiologen te verleggen naar kwalitatief onderzoek naar bijvoorbeeld hernia’s of een stenose, hebben we een model ontwikkeld dat automatisch in staat is afwijkingen aan de rug te detecteren die met zekerheid uitsluitsel geven over het al dan niet aanwezig zijn van een hernia.  

Data

We werken met volledig geanonimiseerde MRI-gegevens van Rugpoli met betrekking tot de lage rug.

Diensten

Met MRI-gegevens over de lage rug hebben we verschillende algoritmen ontwikkeld die radiologen helpen bij het identificeren van verschillende soorten pathologische aandoeningen. Op dit moment richten we ons op hernia-aandoeningen (HNP’s) en stenose, maar de toepassingen zijn net zo breed als het aantal pathologische aandoeningen dat visueel kan worden gedetecteerd in MRI’s die gemaakt zijn van de lage rug.

Integratie

Door ons ontwikkelde algoritmen worden geïmplementeerd in een PACs-systeem dat wordt gebruikt door radiologieklinieken.

Het resultaat

Met het door ons ontwikkelde algoritme kunnen afwijkingen aan de lage rug automatisch worden gedetecteerd. Dit houdt in dat de radioloog de visuele analyse van een groot aantal onderzoeken, waarbij het algoritme geen afwijkingen vindt, kan overslaan. De radioloog kan zich dan volledig richten op pathologische onderzoeken, zoals die van patiënten met een hernia, stenose of andere aandoeningen in de lage rug. Dit bespaart behoorlijk wat tijd en moeite. Het algoritmetype dat we voor Rugpoli hebben ontwikkeld, kan ook worden gebruikt voor detectie op afwijkingen of pathologische aandoeningen op een breder medisch vlak.