Datacadabra

Cases

computer vision
sensor technologie

De Vlinderstichting, al 40 jaar beschermer van vlinders en libellen, constateert dat de vlinderpopulatie al jarenlang achteruitgaat. Het Vlinderstichting-beschermingsfonds gaat vlinder- en insectensterfte tegen. Het fonds combineert een mensgerichte aanpak, ecologisch vakmanschap en een aanpakkersmentaliteit.

De vraag

De Vlinderstichting wil met goed ecologisch beheer van bermen en groenstroken de biodiversiteit in het landschap vergroten, zodat vlinderstand de gelegenheid krijgt om toe te nemen. Om dit te realiseren moeten bermen gefaseerd worden gemaaid. Tot nu toe gebeurt dit handmatig en wordt elke vierkante meter groen met de hand uitgeteld op aanwezigheid van bloemen en planten die een aantrekkingskracht hebben op vlinders. De vraag van de Vlinderstichting is of dit maaiproces zodanig kan worden geautomatiseerd dat voor vlinders aantrekkelijke flora wordt gespaard.

Het proces

Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor de MowHawk. Met dit slimme camerasysteem dat op de bermmaaier wordt gemonteerd, kunnen we aan de hand van verzamelde beelden bloemen labelen op kleur. Zo krijgen we meer inzicht in de diversiteit van de aanwezige flora en welke aantrekkelijk zijn voor vlinders. Een aantal keer per jaar kunnen we de MowHawk bermen en groenstroken laten monitoren op de aanwezigheid van bloemen.

Data

Samen met Wim van Breda hebben we een slim camerasysteem (de ‘MowHawk’) ontworpen voor op de arm van een maaimachine. De software en het prototype voor de camera is door Datacadabra ontworpen, Wim van Breda heeft de hardware (camera, onderstel en montage) en domeinexpertise geleverd. Het systeem gebruikt computer vision (AI) en locatie- en oriëntatie sensoren om data over de berm te verzamelen.

Diensten

We hebben een model ontwikkeld voor kleurdetectie. Naast de software voor de MowHawk, heeft Datacadabra ook een algoritme voor de verwerking van de data van de verschillende sensoren geleverd.

Feedback

De Vlinderstichting is enthousiast over de eerste resultaten. Samen met Datacadabra en Wim van Breda gaat de stichting de samenwerking verder uitrollen.

Het resultaat

We hebben een basismodel ontwikkeld waarmee we in 2024 letterlijk op pad gaan om te testen in de praktijk. Met de resultaten uit de praktijk gaan we het model verder trainen, verbeteren en uitbreiden. Afhankelijk van deze ervaringen gaan we onderzoeken of we de mogelijkheden verder kunnen uitbreiden.