Datacadabra

Cases

computer vision
sensor technologie

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen ze voor zo’n 778.000 inwoners en bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. Dagelijks onderhoudt en inspecteert het waterschap dijken, zuiveren ze 300 miljoen liter water en zorgen ze voor veilig, voldoende en schoon water.

De vraag

In de wateren van de Aa en de Maas bevindt zich waternavel, een invasieve exoot. Onder invloed van zomerse omstandigheden kan de plant vanaf de oevers meterslange uitlopers van drijvende matten van enkele centimeters dikte vormen die watergangen volledig kunnen bedekken. Waterschap Aa en Maas zocht naar een oplossing waarbij de plant in een zo vroeg mogelijk stadium kan worden ontdekt. De vraag was of het mogelijk is om met dronebeelden waternavel te herkennen en wat ervoor nodig is om dit te realiseren?

Het proces

We hadden met de MowHawk al de nodige ervaring met het detecteren van invasieve exoten in de berm. Op basis van dezelfde technologie kunnen we met behulp van een door een drone gemaakte videobeelden en GPS coördinaten een beeldanalyse maken van het wateroppervlak en deze vervolgens in kaart brengen.

Data

De data zijn afkomstig van dronebeelden. We hebben getest op verschillende hoogtes en vanuit verschillende hoeken om de ideale manier van vliegen te kunnen bepalen.

Diensten

We hebben een prototype ontwikkeld dat in staat is om videobeelden te uploaden en automatisch op te slaan in de cloudomgeving van het waterschap.

Terugkoppeling

Waterschap Aa en Maas is onder de indruk van de kwaliteit van de detecties tijdens de pilot. Complicaties bij het verder uitrollen van dit systeem is dat er (nu nog) te weinig dronepiloten beschikbaar zijn en dat het stroomgebied van de Aa aanvliegroutes van vliegveld Eindhoven doorkruist, wat het vliegen met drones bemoeilijkt.

Het resultaat

Met het door ons ontwikkelde prototype kan in de toekomst een drone in productie worden genomen die grote waternavel en andere invasieve exoten in een vroegtijdig stadium op het wateroppervlak kan detecteren. Hierdoor kunnen de planten worden verwijderd voordat ze zich verder over het wateroppervlak kunnen verspreiden en het scheepvaartverkeer of waterrecreatie kunnen bemoeilijken.