Afgelopen week heeft de Mowhawk, Datacadabra’s nieuwste innovatie, zijn eerste demonstratie gehad. Onder toeziend oog van vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel en Jelle Bijlsma, die met ons meewerkt aan de productontwikkeling, heeft de Mowhawk de demonstratie glansrijk doorstaan.

Mowhawk

De Mowhawk is een computer vision & tracking toepassing voor op bermmaaiers. Er wordt een camerasysteem op de maaibalk van een machine geïnstalleerd. Deze geeft vervolgens instructies aan de chauffeur om natuurvriendelijk te maaien en verkrijgt inzicht over de stand van de biodiversiteit en kwaliteit van het maaisel. Op basis van de verkregen gegevens kan worden bepaald wat de volgende stap is voor verwerking van het maaisel. Kortom, natuur-inclusief bermbeheer wordt mogelijk gemaakt door middel van de Mowhawk.

De demonstratie

Tijdens de demonstratie hebben collega’s van Datacadabra de Mowhawk meegenomen naar buiten, en laten zien hoe het werkt. Vervolgens is de verkregen data, waaronder geavanceerde GPS coördinaten, naar de cloud gestuurd via een 4G verbinding. Binnen is de data opgehaald, waardoor de gemaaide gebieden en bermen weergegeven konden worden. Dit is gepresenteerd aan de aanwezigen.

Doorontwikkelen

De demonstratie is met vlag en wimpel geslaagd: het prototype staat! Nu zijn de collega’s van Datacadabra volop aan de slag met verdere ontwikkeling, om de Mowhawk tot een volwaardig product te maken. De modellen worden meermaals getraind en getest om het product slimmer te maken. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een online dashboard om de data inzichtelijk en bruikbaar te maken voor de provincie.

“Detecteren kun je leren”

Ook een bedrijfsproces slimmer, beter en sneller maken met visuele data en digitale intelligentie? Neem dan via hier contact met ons op en plan een meedenksessie!