Uitdaging

Micro-organismen

Door grootschalige inzet van kunstmest en intensieve bodembewerking wordt de vruchtbare humuslaag in de agrarische bodem afgebroken, waardoor grote delen in een slechte conditie zijn voor voedselproductie. FreeSoil zet zich in voor duurzamere land- en tuinbouw door de belangrijke micro-organismen in de voedingsbodem te stimuleren, zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Oplossing

Kwaliteit van de bodem

FreeSoil helpt om de kwaliteit van de bodem te bepalen aan de hand van het microleven in de grond. Op basis hiervan worden de benodigde bestanddelen van compost samengesteld die aansluiten bij de bodemkarakteristieken. Deze wordt vervolgens aangebracht op de zoden. Zo wordt de bodem weer gezond en weerbaar, wat eveneens zorgt voor gezonder voedsel.

Resultaat

Bodem Kwaliteitsindex

In samenwerking met Datacadabra heeft FreeSoil een model ontwikkeld voor een Bodem Kwaliteitsindex die wordt gemeten door video-opnames van het microleven te analyseren met beeldherkenning. De metingen zijn vervolgens zichtbaar op een dashboard. Hierin zijn de resultaten per onderdeel van het perceel zichtbaar en het verloop van deze waarden over tijd. Zo kan de toename in vruchtbaarheid worden getraceerd die de bodemverbetering van Freesoil bewerkstelligt.

Gratis meedenksessie met een expert

Wat kan digitale intelligentie voor jouw bedrijf betekenen? Geef ons je (digitale) probleem, vraag, uitdaging, idee of data en we denken graag met je mee.
Plan meedenksessie