Datacadabra

De MowHawk: 4 Medewerkers in één apparaat

De MowHawk is een co-piloot, GIS-medewerker, beheermedewerker en onderzoeker in één apparaat dat meegaat in de bestaande maaigang en daarmee geen extra planning of budget vereist. Een belangrijke schakel in natuurinclusief beheer van de openbare ruimte.

Datacadabra en Wim van Breda staan volgende week samen op de Vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar laten we het product van onze unieke samenwerking zien: De MowHawk. Een slimme camera die natuurinclusief bermbeheer (NL:52.000 ha berm) mogelijk maakt, maar ook ingezet wordt in kwekerijen, landbouw en stadsbeheer.

 

Een duurzame leefomgeving creëren of beheren kan heel complex zijn. Er zijn veel zaken waarmee tegelijkertijd rekening moet worden gehouden en er is beperkte tijd, capaciteit en budget om alles naar behoren uit te voeren. Daarnaast moeten we ook veel meer en beter weten hoe de leefomgeving ervoor staat om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Op het snijvlak van de weerbarstige praktijk en de dringende behoefte naar volledige en nauwkeurige informatie opereren Datacadabra en haar partners. Zij ontwikkelen slimme oplossingen die zowel de praktijk als de beleidsvorming in staat stellen onze maatschappelijke belofte naar de toekomst in te lossen: een duurzame leefomgeving.

 

De MowHawk gaat mee op de normale maaigang en vergaart geheel autonoom informatie. Ter versterking van de chauffeur (directe begeleiding en feedback tijdens maaigang, directe output in GIS systemen) en ter verrijking van beleid (nauwkeurige en volledige informatie over o.a. vegetatie, zwerfvuil en maairesultaten). Sinds september 2021 is de MowHawk in gebruik genomen door Provincie Overijssel. De toepassing in (berm)maaien is 1 van vele mogelijke toepassingsgebieden waaronder stedelijk beheer, landbouw en kwekerijen. Ook in gebouw en faciliteitsbeheer zijn al toepassingen in ontwikkeling.