Datacadabra

Hoe computer vision werkt (video)

In het tweede artikel van de blogserie How It's Done hebben we je meegenomen in de wereld van Computer Vision. Hiermee kunnen we specifieke objecten detecteren voor onze klanten. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Onderstaande video laat zien hoe Computer Vision in onze oplossing de MowHawk werkt. Je ziet in het eerste deel van de video dat twee verschillende soorten invasieve exoten, de Japanse Duizendknoop (JD) en de Reuzenberenklauw (RB), worden gedetecteerd. Vervolgens wordt de hoogte van het gras bepaald en tot slot wordt zwerfvuil gedetecteerd in bermen langs de weg.