Datacadabra

Cases

computer vision
sensor technologie

Waterschap Vechtstromen wil een aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Om dit te bereiken werkt het waterschap dagelijks aan veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater voor 800.000 inwoners en bedrijven van 23 gemeenten in het stroomgebied van de Dinkel, Regge en Vecht (Oost- en Noordoost-Nederland).

De vraag

In het kader van het project ‘Slimme Vecht’ is Waterschap Vechtstromen op zoek naar een slim camerasysteem dat handhavers kan ondersteunen bij het toezicht houden op met name de pleziervaart op de Vecht. In de praktijk blijkt dat met name motorboten voor veel overlast op het water zorgen.

Het proces

Met de ontwikkeling van de MowHawk hadden we al de nodige ervaring opgebouwd met slimme camerasystemen. Op basis hiervan hebben we een model getraind dat in staat is snelheidsovertredingen te registreren. Hieruit volgt de ontwikkeling van een camerasysteem dat we langs een druk bevaren punt op de Vecht bij Hardenberg hebben geïnstalleerd met het doel om snelheidsovertredingen, maar ook het aantal boten op bepaalde tijden te registreren, om deze, voor verdere administratieve verwerking, privacyproof door te sturen naar de cloud.  

Data

De data is afkomstig van camerabeelden. Om tot een nauwkeurige snelheidsbepaling te komen, hebben wij de beelden gekalibreerd en gerelateerd aan de positie in de echte wereld.

Diensten

Wij hebben een tool ontwikkeld op basis van computer vision en sensor technologie. Hiermee is het algoritme in staat camerabeelden te verwerken en vervolgens via onze kalibratie om te rekenen naar de snelheid waarmee een boot vaart.

Terugkoppeling

De resultaten worden weergegeven door middel van een combinatie van een Power BI (een dashboard dat statistieken en recente gegevens toont) en een notificatiesysteem, wat ervoor zorgt dat handhavers direct een melding krijgen bij een snelheidsovertreding.

Het resultaat

Het resultaat is een flitspaal voor boten die handhavers meer inzicht biedt in wat er gebeurt in het gebied (De Vecht) waarop zij toezicht moeten houden. Op basis van de statistieken is het voor handhavers ook mogelijk om proactief te handelen. Wanneer uit de statistieken blijkt dat hetzelfde voertuig op steeds dezelfde dag van de week en/of op een bepaald tijdstip een snelheidsovertreding begaat, kunnen handhavers hierop anticiperen. Op dit moment vindt er langs de Vecht bij Hardenberg 1 trajectcontrole plaats. In de toekomst is het mogelijk om met mobiele versies te werken, waardoor er op meerdere plekken langs de rivier kan worden gecontroleerd.